Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021

28.2.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Žákům 1. a 2. ročníku přecházejícím na distanční výuku budou obědy automaticky odhlášeny. Žáci však mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Vyzvedávat si je musí ze spojovací chodby (vchod od bytů), kde si na vyhrazeném místě přemístí sami oběd z talíře do jídlonosiče. Obědy je nutné si telefonicky přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Originální znění dokumentu

Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví – respirátoryÚnor ve školní družině