Info o Klubu rodičů

14.9.2016

Logo Klubu rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov,

IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Ve škole působí od roku 1998 zapsaný spolek Klub rodičů ZŠ Chvalčov, které má ve své působnosti veškeré volnočasové aktivity školy a zabývá se činnostmi podporujícími tyto i ostatní zájmy školy a žáků.

Klub rodičů ZŠ Chvalčov je dobrovolným spolkem občanů. Zásadní záležitosti týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace obsaženy ve Stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u místopředsedy spolku( Zdeněk Hnila, ředitel školy) a na Úřední desce webu školy.

Ovoce do školBudeme školáci!