Hodnocení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

25.1.2021

Žáci ZŠ a MŠ Chvalčov budou v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni známkou.

Výsledkem hodnocení není však jen průměr známek. Učitelé zohledňují zapojení a aktivní účast na online hodinách, plnění úkolů, odevzdávání zadaných prací v termínu, snahu o splnění úkolu, spolupráci s vyučujícím.

V důsledku protiepidemických opatření bude vysvědčení za první pololetí školního roku předáváno zákonným zástupcům na emailovou adresu, kterou uvedli pro účel komunikace se školou. Fyzicky bude žákům vysvědčení předáno až bude možná jejich přítomnost ve škole.

Žákům 1. a 2. ročníku bude výpis z vysvědčení předán 28.1.2021 během vyučování.

V pátek 29. 1. 2021 budou mít žáci pololetní prázdniny. Nebude tedy probíhat prezenční ani distanční výuka.

MŠ – Interaktivní panelMŠ – Zimní období ve třídě Berušek