Duben ve školní družině

3.5.2021

Duben ve školní družině

V dubnu jsme v naší školní družině zažili mnoho činností a aktivit.

Poznávali jsme při procházkách kvetoucí rostliny a stromy.

Od 19.4.2021 jsme měli barevný týden, děti si oblékaly na určitý den danou barvu trička.

Začali jsme bílým pondělím. Děti měly najít poklad podle fáborků a při hledání plnily různé úkoly.

Úterý bylo modré, zaměřili jsme se na životní prostředí. Čistili jsme okolí naší školy a také navštívili sběrný dvůr.

Středa byla zelená. Děti sbíraly a poznávaly luční květiny a byliny. Vyrobily si herbář.

Červený čtvrtek byl ve znamení kamarádství. Žáci skládali origami a také si zatančili.

Poslední žlutý pátek jsme měli slunečný, každý si namaloval své sluníčko a potom jsme trávili odpoledne na školním hřišti.

V pondělí 26.4.2021 se uskutečnila soutěž ve výtvarné výchově. Téma bylo Hostýn nebo Hasičská zbrojnice.

Nejlepší malíře vyhodnotil pedagogický sbor a děti byly odměněny diplomem a malou sladkostí.

Pátek 30.4.2021 patřil čarodějnicím. Holky a kluci přišli v čarodějnických převlecích. Uvařili si kouzelnický lektvar a užili si krásné slunečné odpoledne na školním hřišti.

 

 

Kateřina Žůrková

 

FOTO

 

ORGANIZACE PROVOZU od pondělí 12. dubnaORGANIZACE PROVOZU MŠ od 10.5.2021