Ceny stravného od 1.9.2020

28.8.2020

Provozní řád, ceny stravného

strava od 1.9.2020
oběd dospělí strávníci 70,–Kč
oběd 7–10 let 23,–Kč
oběd 11–14 let, ZŠ 25,–Kč
oběd 3–6 let 20,–Kč
přesnídávka 3–6 let, MŠ 10,–Kč
oběd 7 let 23,–Kč
přesnídávka 7 let, MŠ 11,–Kč
svačina, MŠ 8,–Kč

Navýšení je použito na finanční normativ ( potraviny ). Ceny jsou dle platné vyhlášky měřeny dosaženým věkem dětí v daném školním roce. Jako školní rok je bráno období od 1.9. do 31.8.Vysvětlení podá vedoucí školní jídelny paní Marie Slováková (573378304).

Vysvědčení, prázdninyOpatření hygieny