Ceny stravného od 1.9.2019

1.9.2019

Provozní řád, ceny stravného

strava od 1.9.2019
oběd dospělí strávníci 65,–Kč
oběd 7–10 let 23,–Kč
oběd 11–14 let, ZŠ 25,–Kč
oběd 3–6 let 20,–Kč
přesnídávka 3–6 let, MŠ 10,–Kč
oběd 7 let 23,–Kč
přesnídávka 7 let, MŠ 11,–Kč
svačina, MŠ 8,–Kč

Navýšení je použito na finanční normativ ( potraviny ). Ceny jsou dle platné vyhlášky měřeny dosaženým věkem dětí v daném školním roce. Jako školní rok je bráno období od 1.9. do 31.8.Vysvětlení podá vedoucí školní jídelny paní Marie Slováková (573378304).

Rozvrh hodin 1. ročníkVV- pomůcky do 9.9.2019