Budeme školáci!

24.1.2020

Příprava předškoláků na zápis a vstup do 1. třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Martínkové.

Cílem tohoto kroužku je připravit děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Důležitou podmínkou je účast rodiče společně s dítětem na lekci, kdy rodičům budou představeny jednotlivé metody a formy práce, jak může své dítě v oblasti přípravy na vstup do školy formovat.

Lekce budou zaměřeny na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky (uvolnění ruky, příprava na psaní, správný úchop), řeči, myšlení, sluchového, zrakového vnímání a paměti, prostorové a pravolevé orientace, početních představ, soustředění, orientace v čase.

 

Termín: čtvrtek od 15:30 do 16:15 hod., začínáme 6.2.2020

Cena: 15 Kč za lekci, celkem 10 lekcí – 150 Kč

S sebou: pouzdro (dvě tužky, pastelky, nůžky).

 

Pokud se rozhodnete se svým dítětem navštěvovat kroužek, odevzdejte, prosím, do čtvrtka 30.1.2020 vyplněnou přihlášku v MŠ.

HASÍK ve školeCo je dentální hygiena?