Angličtina od 1.ročníku, ZŠ Chvalčov

25.1.2012

Od školního roku 2012/2013 mají všichni žáci v naší škole povinnou výuku anglického jazyka. V prvním a druhém ročníku 1 vyučovací hodinu týdně rozdělenou do kratších bloků. Od třetího ročníku zůstává výuka angličtiny povinná pro všechny ZŠ.

Změna školního vzdělávacího plánu Podhostýnská tvořivá škola byla projednána Školskou radou dne 7.6.2012

Almanach školy 2000-2010 k 50. výročí ZŠ ChvalčovPerličky z úst vašich dětí