Pozvánka na schůzku Klubu rodičů

13.9.2020
!! S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI RUŠÍME DNEŠNÍ SCHŮZKU !!
Dovolujeme si  pozvat všechny zákonné zástupce dětí MŠ a žáků ZŠ na schůzku Klubu rodičů, která se uskuteční ve středu 16. září od 16 hodin po ukončení třídních schůzek v ZŠ. Aktuální epidemiologická situace nám nepřeje, proto se sejdeme venku za školou u dětského hřiště na palisádách :0)
Program schůze:
  • Zahájení – schválení programu
  • Seznámení se stavem pokladny, příjmy a výdaji v nejbližší době
  • Volba výboru Klubu rodičů pro šk. rok 2020/2021– předsedy, místopředsedy, zástupců MŠ, zástupců ZŠ
  • Plán akcí a jejich organizace
Za KR  Veronika Miškayová
Nabídka divadla – předškoláci MŠStředa 16.9.2020 třídní schůzka v 15:15 hod.