Slabikáře

27.11.2019

Úterý 26. listopadu bylo významným dnem pro žáky 1. ročníku. Během celého dopoledne plnili čtenářské úkoly, za jejichž splnění získali pět klíčů k vysvobození princezny ze čtenářského království. Odměnou jim byl Slabikář, který jim předala vysvobozená princezna ve svém království – chvalčovské knihovně, a sám pan král pasoval všechny prvňáčky na čtenáře. Slavnostního předávání Slabikářů se zúčastnili i rodiče prvňáčků, kteří se pak se svými dětmi v knihovně porozhlédli a mnozí si rovnou nějaké knihy vypůjčili. Děkujeme paní Ivaně Zábranské za příjemný zážitek a našim prvňáčkům přejeme, ať je čtení baví. Fotky

Alena Konečná, třídní učitelka 1. ročníku

MŠ – Větrníkový denKateřinský turnaj v miniházené