Klub rodičů ZŠ Chvalčov

5.10.2017

Informace pro členy :

Stále se nedaří uskutečnit v potřebném počtu Členskou schůzi spolku. Pro jistotu uvádíme zjednodušený výklad pojmů. Členská schůze bude opět svolána, sledujte web, vitrínu před školou nebo nástěnku ve škole.

Výbor spolku :

Výkonný orgán spolku složený ze zástupců jednotlivých tříd základní a mateřské školy – organizuje činnosti spolku, rozhoduje o využití finančních prostředků, navrhuje příjmy i výdaje, sestavuje a vyhodnocuje plán činnosti spolku apod. Schází se dle potřeby, minimálně čtyřikrát ve školním roce. Seznam členů najdete na webu školy a nástěnkách.

Členská schůze spolku

Vrcholný orgán spolku složený ze všech členů spolku, který se schází nejméně jednou ročně (povinnost) a schvaluje návrhy Výboru spolku – stanovy spolku, rozpočet, účetnictví, popř.výroční zprávu apod.

Stanovy spolku

Návštěva u Městské policie v Bystřici pod Hostýnem